Müügitingimused

Müügitingimused

1. Üldsätted

1.1 Need tingimused koos tingimustega, millele viidatakse Reeglites on mõeldud andma teavet UAB Fashionlita ( “Müüja”) kohta ja kuvatakse isikutele (``Ostja``), kes ostavad (``Kaupa``) vastavalt e-poes olevatele kaupadele ja e-poe kauplemise reeglitele.
1.2 Palume lugeda Reegleid hoolikalt enne kui komplekteerite oma tellimuse, Ostja peab olema nõus ostureeglitega ja privaatsuspoliitika järgselt tellimus tühistatakse kui te nendega ei nõustu.
1.3 Ostja soovitab need reeglid välja printida edasiste ostude tegemise lihtsustamiseks.
1.4 Me samuti informeerime , et need reeglid vastavad protseduuri reeglitele paragraf 6 allpool. Iga kord kui Kaupu tellite, me soovitame vaadata eelnevalt Reeglid üle, et Ostja on täielikult teadlik ostureeglitest igas üksikasjas. Viimased Reeglid kehtivad 22.11.2018.

2. Informatsioon Müüja kohta

2.1 Need reeglid on rakendatavad kaupade ostmiseks aadressil https://www.clic.ee. Müüja on UAB Fashionlita, mis on Leedus registreeritud kompani ja töötab Leedu Vabariigis, registreerimise kood on 303372884, registreeritud aadressil Kerbedzio t. 21, LT-35114, Panevezys, Leedu.Müüja andmed on hoiul ja registreeritud juriidiliste isikute registris, registripidaja on riigiettevõtte Registrite Keskus. Müüja käibemaksukohuslase number on LT 100008788518.

3. Tooted

3.1 Tooted on nähtavad illustratiivselt onlines. Vaatamata sellele, et Müüja on teinud kõik endast oleneva , et müüdavate toodete värvid oleksid võimalikult sarnased originaalile, ei saa Müüja garanteerida, et Ostja arvuti ekraan peegeldab täpselt samu toote värve. Ostja saab aru , et kaubad võivad oma piltidest veidi erineda.

4. Isikuandmete töötlemine

Müüja kasutab Ostja personaalseid andmeid vastavalt privaatsuspoliitikale. Arvestades, et privaatsuspoliitika sisaldab Reeglite olulisi sätteid, on soovitav Ostjal need hoolikalt läbi lugeda ja olla veendunud, et kogu privaatsuspoliitika on mõistetav ja vastuvõetav.

5. Müügilepingu sõlmimine

5.1 Ostjad võivad osta tooteid e-poest:
(a) isikud, kes on vanuses 18 aastat
(b) isikud, kes on vanuses 14 (neliteist) ja18(kaheksateist) aasta vahemikus kui neil on vanemate või hooldajate nõusolek vaatamata finantsidest
(c) legaalsed isikud
5.2 Isikud, kes on kinnitanud olemasolevad Reeglid , kinnitab, et tal on õigus osta tooteid e-poest.
5.3 Toodete tellimine. Tellimuse koostab Müüja vastavalt Ostja esitatud andmetele kontrollides ise võimalikke vigu enne tellimuse täielikku vormistamist. Seega on soovitav Ostjal hoolikalt lugeda ja kontrollida tellimus üle igas tellimise staadiumis.
5.4 Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse juba siis, kui Ostja on loonud Ostja kaardi e-poes, on fikseerinud Ostja nime (ladina tähtedega) ja kohaletoimetamise aadressi, kui on isiklikult kinnitatud Reeglid ostmiseks e-poes ja klikanud `` Kooskõlastatud tellimus``.
5.5 E-meilile saadetakse arve tellimise kohta.
5.6 Pärast tellimuse lõplikku vormistamist saadab Müüja e-meilile kinnituse, et Tooted on edastatud transportimiseks Ostja poolt edastatud aadressile või on tellimus e-poes mitte sooritatud lõplikult.(sõltub ka milline transportimise viis on valitud).
5.7 Iga leping (Tellimus) Ostja ja Müüja vahel on registreeritud ja salvestatud elektroonilises andmebaasis.
5.8 Lepingu allkirjastamisega nõustub Ostja, et ostuandmetega e-arve saadetakse ostmise ajal määratud e-posti aadressile. Arve saadetakse tööpäeva jooksul e-posti või posti teel 6 (kuue) tööpäeva jooksul alates hetkest, mil Ostja Kauba tagasi võtab, või Müüja edastab Kauba kullerile (kui Kaup tarnitakse Ostjale). Tuleb märkida, et VAT arve (käibemaksu arve), mis on kullerile edasi antud , oleks märgitud saate ja arve kuupäev või Toodetele( sõltuvalt sellest, milline tarneviis on valitud ja millised Müüja tarnijad konkreetsel juhul kauba tarnivad).
5.9 Juhul kui Müüja ei saa Toodet müüa , kuna soovitud toodet ei ole laos, sest toodet ei ole pikemat aega müüdud või vea tõttu e-poes, kus on erinev hind kui seda on laos, nagu on sätestatud käesolevate Reeglite punktis 9.5, teavitab Müüja sellest e-meili või muul teel Ostjat ja tellimus ei ole vormistatud. Juhul kui Ostja tasus toodete eest, siis Müüja tagastab osturaha 14 kalendripäeva jooksul.

6. Õigus muuta eeskirju.

6.1 Müüja jätab endale õiguse neid eeskirju muuta, sealhulgas
(a)maksetingimuste muutmine
(b)kohaldatavate õigusaktide muudatused
6.2 Iga kord vastavalt lepingule Müüja ja Ostja vahel kui Tooted on tellitud, on sellel ajal kehtivate eeskirjade versioon ülimuslik
6.3 Iga kord kui Reegleid on muudetud vastavalt Reeglitele paragrahv 6 vastavuses, Müüja informeerib Ostjat märkides ära, et Reegleid on muudetud ja nende asendamise kuupäev on muudetud vastavalt nendele Reeglitele klauslis 1.4

7. Äraütlemine ja tagasimakse

7.1. Ostjal on õigus ilma põhjuseta Lepingut lõpetada käesoleva eeskirja punktis 7.3 sätestatud tähtaja jooksul. See säte tähendab, et Ostjal on õigus teatada Müüjale oma otsusest ja Lepingust taganeda, tagastada Kaup Müüjale ja makstud raha tagasi nõuda, kui ta on nimetatud aja jooksul oma mõtteid muutnud või muudel põhjustel.
7.3 Ostja õigus lepingust taganeda tuleb alates Lepingu sõlmimise kuupäevast, nagu on määratletud Reeglite punktis 5. Ostjal on õigus tagastada Tooted Müüjale kuni 14 (neljateist) päeva jooksul pärast seda , kui Toode on Müüjale üle antud ja selle eest makstud raha tagasi nõuda.
7.4 Ostja, kes soovib Lepingut lõpetada, siis tuleb Müüjale saata selgituseks e- mail , milles on selgitatud lepingust taganemise otsus. Ostja teate saamisel saadab Müüja viivitamata kättesaamistõendi
7.5 Ostja, kes lõpetas Lepingu, tagastab kogu toote eest makstud raha, kaasaarvatud transpordikulud. Kauba kättesaamisel ja nende kvaliteedi hindamisel tagastab Müüja kauba Kauba eest hiljemalt 14(neljateist) päeva jooksul alates kirjaliku taganemisteate kättesaamisest, arvestades punkti 7.13 Reegli sätteid. Kui tagastatakse ainult osa kaupadest, siis saatmiskulud tagastatakse ainult siis kui ülejäänud kaubad on samas järjekorras tagastatud madalama hinnaga kui see, mida kasutati kauba ostmiseks koos tagastatud kaupadega ja ainult määrade erinevuse ulatuses. Juhul kui Toode tagastatakse kvaliteedi vea tõttu , kohaldatakse käesolevate Reeglite punkti 7.10 sätteid.
7.6 Ostja võib kasutada kauba tagastamise õigust ainult siis , kui kauba tagastamise tähtaega ei ole unustatud ja kui Tooted on tagastaud originaalriiki ja müüakse täielikult või allahinnatuna.
7.7 Tagastatud toode peab olema terve ja korras kaubandusliku välimusega. Kõik tagastatud Tooted peavad olema originaalpakendis (koos kasutamise juhendiga ja garantiikirjaga, mis oli kaasas Toote kättetoimetamisel) nii nagu oli nende koosseis kättesaamisel Ostjalt. Samal ajal lisaks Tootele saadud kingitus tuleb tagastada.
7.8 Ostja vastutab toote väärtuse halvenemise eest ( kaasa arvatud, kuid mitte ainult juhtumite puhul ,mis on märgitud punktis 7.7 antud Reeglites) , mis tulenevad meetmetest , mis ei ole vajalikud toote laadi, omaduste ja toimivuse kindlaksmääramiseks. Müüjal on õigus ühepoolselt vähendada tagasimakse summat Ostjale proportsionaalselt eelnimetatud Kauba väärtuse vähenemisega.
7.9 Tellimuse number tuleb alati lisada kui Toote tagastate.
7.10 Pärast Ostja poolt tagastatud Tooted vastavalt punktile 7 Toote müügi puuduste tõttu kohustub Müüja tagastama defektse toote eest makstud hinna Ostjale , võttes arvesse artiklit 7.6 .sätted Kauba tagastamise kohta.
7.11. Tavalisel viisil Müüja kannab ettenähtud summad üle Ostja määratud pangakontole.
7.12 Müüjal on õigus mitte maksta Ostjale tema poolt makstud summasid tagasi enne, kui Kaup on Müüjale tagastatud ja vastavust ei ole kontrollitud vastavalt Reeglite punktile 7.7 .
7.14 Juhul kui Tooted on toimetatud Ostjale pärast Lepingu lõpetamist:
(a) Ostja peab koheselt tagastama Tooted Müüjale ;
(b) Ostjal on kohustus Tooted nõuetekohaselt ladustada enne Müüjale tagastamist.
7.15 Kõikidel juhtudel on Ostjal õigused, mis tulenevad kauba puudulikust Müügist Leedu Vabariigi sätestatud õigusaktides . Tagasimakse eeskirjad mis on Reeglites 7 või mõnes muus teiste eeskirjade osas ei mõjuta nende õiguste olemasolu.

8. Kättetoimetamine

Koju kättetoimetamine
8.2 Kuller toimetab kaubad Müüja kulul.
8.3 Ostja peab tellimuse ajal märkima Toodete koju kättetoimetamise ja sisestama täpse aadressi, kuhu tooted toimetada.
8.4 Ostja tellimus täidetakse kuni punktis 5.6 nimetatud lähetamisteatises märgitud kavandatud tarnepäevani v.a. juhul kui Müüja on kontrollinud sündmusi ( nagu on määratletud käesoleva Reegli punktis 16).
8.6 Tavaliselt on Tooted toimetatud aadressile , mille Ostja on märkinud, sealhulgas kuidas on märgitud e-poes. Müüja ei garanteeri , et Tooted on alati tarnitud käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul,
kui tellitud kaup ei ole Müüja laos (või kui Ostja soovib selliseid Kaupu igal juhul vastu võtta , pikendatakse tarneaega kuni 7 päeva)
8.7 Tarne loetakse toimunuks, kui kaup toimetatakse Ostja märgitud aadressile.
8.8 Toodete õige omanik on siis kuller, kes toimetab kauba Ostjale.
8.9 Tarne ajal Ostja või vastavalt vajadusele peab Ostja esindaja kontrollima transpordiettevõtte esindajaga pakendi seisundit vastavalt kullerorganisatsiooni(de) reeglitele.
8.11 Pakendi rikkumise korral. Ostja või Ostja esindaja vastavalt vajadusele on õigus pakendit mitte vastu võtta. Sellisel juhul täidab kullerteenuseid osutava organisatsiooni esindaja koos Ostja või vajaduse korral Ostja esindajaga erisaadetise kontrollakti , mis näitab leitud rikkumisi.
8.12 Ostja või juhul kui Ostja esindaja on paki kättesaamisel ja kullerteenuseid osutava organisatsiooni esindaja allkiri või paberil kohaletoimetamise kinnituses loetakse, et see on tarnitud kahjustamata saadetise pakendis , kui ei ole tõendatud teisiti.
8.13 Kauba üleandmisel ja kohaletoimetamisel Ostja poolt määratud aadressile loetakse kaup Ostjale üle antuks , olenemata sellest, kas kaup on Ostja poolt aktsepteeritud või muu isik on märgitud aadressil Kaubad aktsepteerinud. Kui kaupa ei tarnita plaanitud kohaletoimetamise päeval, tuleb Ostjal koheselt Müüjat teavitada sellest, kuid mitte hiljem kui üks päev Kauba kohaletoimetamise plaanitud päevast.
8.14 Kui Tooted ei ole Ostja poolt aktsepteeritud, Ostja peab märkima Kauba vastuvõtva isiku andmed täites tellimuse kättetoimetamise teabe.
8.15 Toodete aktsepteerimisel, Ostja nõuetekohaseks tuvastamiseks tuleb esitada kehtiv nõuetekohane isikut tõendav dokument . Kui Ostja ei saa nõustuda Toodete aktsepteerimisega ise ja Tooted toimetatakse Ostja poolt märgitud aadressile, siis Ostjal ei ole õigust nõuda Müüjalt Kauba tarnimist valele isikule.
8.16 Ostja peab kontrollima Toote pakendid, kogused, kvaliteedi 14 (neljateist) päeva jooksul Toodete kättetoimetamisest. Kui Ostja seda kohustust märgitud aja jooksul ei täida ja kui Müüja ei esita nõudeid, loetakse Kauba pakendid sobivaks ja kogus peab vastama Lepingu tingimustele.

9. Toodete hinnad

9.1 Toodete hinnad on nähtavad e- poes. Müüja teeb kõik mõistlikud jõupingutused tagamaks, et kõik kaupade hinnad on Ostja tellimuse esitamise ajal õiged. Kui Müüja märgib, et kauba hindades on ebatäpsusi , siis kohaldatakse käesolevate Reeglite punkti 9.5
9.2 Kaupade hinnad võivad muutuda, kuid sellised muudatused ei mõjuta olemasolevaid lepinguid.
9.3 Kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu VAT, mis on kohaldatav Leedu Vabariigis. Kui käibamaksumäär muutub alates tellimuse kättetoimetamise päevani võib kauba hind muutuda muutusest käibemaksu summa osas , välja arvatud juhul, kui Ostja on Kauba väärtuse eest täielikult tasunud enne käibemaksu määra muutmist. Müüja teavitab Ostjat sellisest hinnamuutusest kirjalikult, mille alusel lubab osta Toodet hinnaga, mis on kohandatud käibemaksu muudetud summa võrra või lõpetama tellimuse. Tellimust ei täideta enne kui on laekunud Ostja vastus. Juhul kui Ostja ei suuda määratud kontaktidega ühendust võtta, siis loetakse, et tellimus on tühistatud ja Ostjat teavitatakse kirjalikult.
9.4 Arvestades, et Müüja e-pood pakub Müüja väga mõistlikest jõupingutustest hoolimata väga laia valikut Kaupu, on võimalik, et osa Kaupadest võib olla tarnitud vale hinnaga. Juhul, kui Müüja otsustab, et esitatud Kauba hind on vale, teavitab Müüja Ostjat kirjalikult ja laseb Ostjal osta Kauba õige hinnaga või tühistada tellimus.
Tellimust ei täideta enne, kui on laekunud Ostja vastus. Juhul, kui Ostja ei suuda oma määratud kontaktidesse jõuda, loetakse, et tellimus tühistatakse ja Ostjat teavitatakse kirjalikult. Tuleb märkida, et kui hinnaviga on ilmselge ja Ostja on mõistlikult suutnud sellist vale hinnakujundust ära tunda, ei ole Müüja kohustatud Kaupa Ostjale vale (madalama) hinnaga müüma.

10.Kauba eest tasumine

10.1 Ostja saab tasuda Kauba eest:
(a) kasutades elektroonilist panka
(b) kasutades Paysera teenindust
10.2 Legaalsed isikud võivad tasuda ka pangaülekandega Müüja kontole , mis on näidatud Ostja maksekorralduses ,kus on ka Ostja tellimusnumber .
10.3 Kui Ostja valib punktis 10.1 (a), nimetatud arveldusmeetodi, kinnitab Ostja Pangale hiljemalt 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul alates tellimuse nupule klõpsatamist. Kui maksekorraldust ei ole selle aja jooksul kinnitatud , siis Müüjal on õigus arvata, et Ostja on lepingu sõlmimisest keeldunud ja lõpetab tellimuse.
10.4 Ostja poolt valitud Tooted on reserveeritud Ostja süsteemis ja Müüja alustab tellimusega:
(a) kui Müüja saab teate Ostja Pangalt makse kohta valitud Toodetele , mis vastavad punktidele 10.1(a) ja 10.2;
(b) kohe pärast lõikes 5 sätestatud korralduse täitmist punkti 10.1 alapunkti b puhul

11. Ostja kohustused

11.1 Ostja kohustub esitama registreerimisvormile ainult õiged ja täielikud andmed. Registreerimislehel märgitud andmete muutmisel peab Ostja viivitamatult neid värskendama
11.2 Ostja kohustub kasutama e-poodi õiglasel ja korrektsel viisil ning mitte kahjustama tööd ja selle stabiilsust. Kui Ostja seda kohustust ei täida, on Müüjal õigus piirata, peatada (lõpetada) Ostja juurdepääs e-poele ilma eelneva hoiatuseta ja ei vastuta seotud Ostja kahjumite eest.
11.3 Ostja tasub tellitud kauba eest ja võtab need vastu käesolevate Reeglite kohaselt.
11.4 Olenemata Reeglite teistes punktides sätestatud kohustustest, kohustub
Ostja kontrollima enne nende kasutamist, et saadud on Ostja poolt tellitud Kaubad.
11.5 Ostja peab täitma muid käesolevate eeskirjade ja EL-i õigusaktidega kehtestatud nõudeid.


12.Tootja garantii
12.1 Müüja annab Toodetele 2 aastat tootja garantiid. Garantii number antakse koos tellimuse numbriga.
12.2 Tootja garantii täiendab Ostja õigusi seoses defektsete Kaupadega.

13. Müüja vastutus

13.1 Müüja kohustub:
(a) tegema jõupingutusi, et võimaldada ostjal e- poes pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada
(b) austada ostja privaatsust, töödelda Ostja isikuandmeid ainult käesolevate Reeglite, privaatsuspoliitika ja ELi õigusaktidega kehtestatud korras.
13.2 Müüja kohustub täitma kõiki käesolevate Reeglite nõudeid.

14. Toote kvaliteet

14.1 Müüja tagab kauba kvaliteedi (seadusjärgne kvaliteedi garantii)
14.2 Kauba defektid kõrvaldatakse, defektne Kaup asendatakse, tagastatakse käesolevate Reeglite kohaselt kehtestatud korras ja võetakse arvesse EL kehtivate õigusaktide nõudeid.
14.3 Kui tarnitud Toode ei vasta kvaliteedinõuetele, võib Ostja taotleda UAB "Fashionlita" teda huvitavat spetsiaalset kontakti koos Toote tellimuse, Toote tellimisnumbri või muu Kauba ostmist tõendava dokumendiga e-poes.
14.4 Ostja, kes soovib esitada puudusega või puuduliku eseme kohta kaebuse, võib pöörduda e-posti aadressile info@clic.lt.
14.5 Kaebuse esitamisel peab Ostja täpsustama:
(a) toote tellimisnumbri;
(b) Toote foto, paikne defektifoto (kui tegemist on mehaanilise kahjustusega ja on võimalik pildistada);
(c) Toote pakendi pildi
(d) kirjeldama kauba defekte, defekte või puuduvaid osi
14.6 Kaebuse esitamisel peab Ostja märkima, kuidas ta soovib , et see oleks lahendatud:
(a) kõrvaldada Toote defektid mõistliku aja jooksul, et Müüja saaks need kõrvaldada
(b) vastavalt ostuhinna vähendamine
( c) toote asendamine samaväärsega, välja arvatud juhul kui defektid on pöördumatud või Ostja süü tõttu
(d) toote eest tasutud raha tagastamine ja Lepingust loobumine , kui mittekvaliteetsed kaubad on oluliseks aluseks tellimuse täitmisel.
14.7 Pärast nõude läbivaatamist tuleb vastus esitada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.


15. Vastutus

15.1 Ostja vastutab e-poe kasutamise eest s.h. registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest.Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud ebaõigete või ebatäpsete andmete tagajärgede eest.
15.2 Kui on juba registreeritud e-poes , vastutab Ostja oma sisselogimisandmete säilitamise ja/või edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui e-poe poolt pakutavad teenused on kliendi sisselogimisandmete kaudu e-poega ühendatud kolmandatele isikutele, siis Müüja peab sellist isikut Ostjaks ja Ostja vastutab kõigi selliste e-poes toimuvate kolmandate isikute tegevuste eest.
15.3 Müüja, kui see ei ole vastuolus kohaldatava õigusega, on vabastatud mistahes vastutusest juhtudel, kui kahju tekib Ostjalt, sõltumata Müüja soovitustest ja Ostja kohustusest, ei ole tutvunud käesolevate Reeglite, privaatsuspoliitika ja muude käesolevas Reeglites määratletud dokumentidega.
15.4 Vastavalt Leedu Vabariigi elektroonilise allkirja seaduse artikkel 8 lõikele 3 lepivad Ostja ja Müüja kokku, et Ostja tegevuse kinnitamine e-poes elektroonilise kaupluse andmete alusel (identifitseerimisnumber ) on Vabariigi Valitsuse elektroonilise allkirja seaduse paragraph 1 artikkel 8 sätestatud elektroonilise allkirja õiguslik jõud on Leedu Vabariigis, st on samasugune õiguslik väärtus kui allkiri kirjalikes dokumentides ja on vastuvõetav tõendamisvahendina kohtus. Ostja peab säilitama oma esitatud andmed e-poega ja mitte avalikustama neid ja tagama, et andmed on teada ainult temale ja kasutab ainult ise neid andmeid, mitte edastama neid teistele isikutele või lubama andmetele juurdepääsu. Kahtluse korral, et sisselogimisandmed võivad olla leitud teiselt isikult, tuleb teavitada sellest viivitamata Müüjat ning teavitada kohe Müüjat e-kauplusega ühenduse rikkumisest või avalikustamisest.
Kõik Ostja identifitseerimiskoodi kasutades tehtud toimingud loetakse Ostja poolt tehtud ja Ostja võtab täieliku vastutuse selliste tegevuste tagajärgede eest.
15.5 Pooled vastutavad e- poodi kasutades sõlmitud lepingu rikkumise eest EL õigusaktidega kehtestatud korras.
15.6 Juhul, kui Müüja rikub käesolevate Reeglite sätteid, vastutab ta Ostjale tekitatud kahju eest, mis tuleneb käesolevate Reeglite eeldatavast rikkumisest. Kahju või kahjum loetakse prognoositavaks, kui see on Müüja rikkumise ilmne tagajärg või kui Müüja ja Ostja tajusid seda kahju Lepingu sõlmimisel.
15.7 Müüja tarnib ainult kodu- ja isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu. Ostja kohustub mitte kasutama kommerts-, äri- või edasimüügiks müüdavaid kaupu ning Müüja ei vastuta äritegevuse võimaliku kadumise, äritegevuse, talitlushäire või ärikahjumi tõttu.
15.8 Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui Ostja sisestab need veebisaidid läbi Müüja e-poe linkide.

16. Müüja poolt kontrollimata tegevused

16.1 Müüja ei vastuta Lepingu või Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või hilinenud täitmise eest, kui selline ebaõnnestumine või viivitus tekkis Müüja kontrolli all olevate sündmuste tõttu, nagu on määratletud käesoleva Reegli punktis 16.2.
16.2 Müüja poolt kontrollimata tegevus tähendab mistahes tegevust või sündmust, mida Müüja ei suuda mõistlikult kontrollida.
16.3 Juhul kui kontrollimatu sündmus mõjutab Müüja Lepingu nõuetekohast täitmist:
(a) Müüja teavitab sellest Ostjat kohe; ja
(b) Müüja poolt Lepingust tulenevate kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste tähtaeg pikeneb tingituna Müüja kontrollimatute tegevuste kestusele. Kui Müüja kontrollimatud sündmused mõjutavad Kauba üleandmist Ostjale, sobitab Müüja uue müügi kuupäeva pärast Müüja kontrollimatute sündmuste lõppu

17. Informatsiooni saatmine

17.1 Eeskirjades kasutatud termin "kirjalikult" hõlmab ka e-kirju
17.2 Müüja poole pöördumiseks kirjalikult või juhul, kui Ostja on kohustatud Müüjaga kirjalikult ühendust võtma, saadab Ostja e-kirja aadressile info@clic.lt või korrapärase kirja UAB “Fashionlita”. Müüja teavitab Ostjat kirjalikult teate kättesaamisest (tavaliselt e-posti teel). Tagasivõtmise eesmärgil on Ostja käsk Müüjale antud käesoleva Reegli punktis 7.
17.3 Müüja saadab Ostjale kõik teated Ostja registreerimisvormis toodud e-posti aadressil.

18. Muud sätted

18.1 Kõik Müüja ja Ostja vahel sõlmitud lepingud on reguleeritud käesolevate Reeglitega koos selles selgesõnaliselt märgitud dokumentidega. Kõik kõrvalekalded käesolevatest Reeglitest kehtivad ainult siis, kui need on vormistatud kirjalikus dokumendis.
18.2 Ostjal on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele teatavad õigused, mis on seotud mittekohase kvaliteediga kaupadega. Mitte midagi käesolevatest Reeglitest ei tohiks tõlgendada nii, nagu piiraks või piiraks nende õiguste kasutamist.
18.3 Müüjal on õigus anda oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule või isikutele, kuid õiguste ja kohustuste loovutamisel ei ole mingit mõju Ostja õigustele ja Müüja käesolevast Reeglitest tulenevatele kohustustele. Sellise üleandmise korral teavitab Müüja Ostjat, esitades informatsiooni e-poe loovutamise kohta.
18.4 Ostjal ei ole õigust Müüja poolt või kolmandatele isikutele või isikutele üle anda või üle kanda käesolevast Reeglist tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta.
18.5 Kui mõni käesolevate Reeglite säte on kohtu poolt õigusvastane, kehtetu või jõustamatu, jäävad käesoleva kodukorra muud sätted kehtima ja on täielikult tõhusad.
Käesoleva Reegli mistahes säte, mis on tunnistatud õigusvastaseks, kehtetuks või jõustamatuks ainult osaliselt või teatud määral, jääb jõusse niivõrd, kuivõrd seda ei ole tunnistatud õigusvastaseks, kehtetuks või jõustamatuks.
18.6 Kui käesolevates Reeglites ei ole sätestatud teisiti, ei kujuta Müüja viivitused käesoleva lepingu alusel antud õiguse kasutamisel Ostja kohustuse täitmisest loobumist või sellest loobumist ning mis tahes kohustuse eraldi või osaline täitmine või mis tahes õiguse individuaalne või osaline kasutamine sellisest kohustusest loobumine täitmisele või ei saa seda edasi kasutada.
18.7 Käesolevaid Reegleid ja osapoolte vahelisi suhteid käesolevate Reeglite kohaselt (sealhulgas lepingu sõlmimise, kehtivuse, kehtetuks tunnistamise, rakendamise ja lõpetamisega seotud küsimusi) reguleerivad EL-i õigusaktid ja neid tõlgendatakse vastavalt EL-i seadustele.
18.8 Kõik käesolevatest Reeglitest või käesolevate Reeglitega seotud vaidlused, lahkarvamused või nõuded, nende rikkumine, lõpetamine või kehtivus lahendatakse lõplikult ELi õigusaktides ettenähtud viisil.
18.9 Ostja võib esitada Müüja e-poes ostetud kaupade kohta elektroonilisi tarbijavaidluste lahendamise platvormi http://ec.europa.eu/odr/.
18.10 Riigi Tarbijaõiguste Kaitse, aadress: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.